21. 04. 2020

UFFO opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil.

Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině,
jakou měli v sezóně 2019/2020, a to zasláním přihlášky na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz, nebo případně vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO.
Do přihlášky je potřeba uvést VŠECHNY tyto údaje: jméno a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo ND), čísla řady a sedadel, která měl abonent v sezóně 2019/2020, a požadovaný počet - kolik míst chce abonent rezervovat pro sezónu 2020/2021.
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé do 31. května 2020. Na pozdější
požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně
místa ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat
i stejná místa v hledišti, nemůžeme je však zaručit.
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mají pak na zakoupení
rezervovaných abonentek v Inforecepci UFFO téměř 1,5 měsíce, a to od 19. června do
31. července 2020.
Předplatitelé - pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace
se ruší!

Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezónu v Inforecepci UFFO od 14. června do 31. července 2020.

Kompletní informace o jednotlivých představeních jsou k dispozici v bulletinu, který bude k dispozici koncem května v Inforecepci UFFO, příp. si jej můžete stáhnout ZDE


 

Generální partner


Hlavní partneři


PartneřiMediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner