Trutnovský podzim

LOUTNA ČESKÁ

Koncert koupit vstupenku

Vstupné: 160 Kč

LOUTNA ČESKÁ
ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA - umělecký vedoucí
GABRIELA EIBENOVÁ - soprán
DANIELA ČERMÁKOVÁ - alt
PETR DANĚK - průvodní slovo

Program: Adam Václav Michna z Otradovic

Patron koncertu: TE Connectivity Trutnov s.r.o.

úterý 11. 10. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 160 Kč


LOUTNA ČESKÁ

Pravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka je soubor písní Loutna česká z roku 1653. Jejím autorem je Adam Václav Michna z Otradovic (asi 30. 6. 1600 – 16. 10. 1676), skladatel, básník a praktický hudebník, který žil po celý život v Jindřichově Hradci. Sbírka obsahuje 13 písní komponovaných s představou jejich návaznosti, tedy jako písňový cyklus. Určena byla nejspíše pro domácí provozování, i když její obsah je velice duchovní. Písně znázorňují svatbu lidské duše ve třech fázích tohoto obřadu: při námluvách, zásnubách a během svatebního veselí. Podobně jako skladby z barokních českých kancionálů jsou i tyto písně strofické. Každá z nich je podložena řadou veršů, které osobitou češtinou, plnou lidových slov, rčení a obratů, metafor a biblických citací, líčí svébytný děj a souvislosti duchovního sňatku. Sbírka je historicky mimořádná a významná. A to z pohledu hudebního i literárního. Poprvé v dějinách české kultury totiž přináší typ tzv. ritornelové písně v českém jazyce, kdy jednotlivé části cyklu jsou uvozovány instrumentálními předehrami neboli ritornely. Výjimečná je i obsahově, neboť text je nesen zvláštním erotickým mysticismem s prvky lidovosti. Loutna díky užití češtiny patří i mezi význačné literární památky českého baroka. Tematicky navazuje na v baroku velmi důležitý mariánský kult, reaguje však i na dobově aktuální tereziánskou mystiku, reflektuje však kupříkladu i Píseň písní a různé antické příběhy. Zajímavá je i četnými odkazy k motivům ryze přírodním a obecně lidským. Písně z této sbírky žijí v české hudební kultuře po staletí. Přebírány byly do četných vydání oblíbených tištěných lidových kancionálů Václava Holana Rovenského a Matěje Václava Šteyera. Žily však i prostřednictvím opisů a pozoruhodně se šířily a dodnes šíří mezi zpěváky a hudebníky, a to často bez vědomí jejich původního poslání.
Sbírku nalezl ve 20. letech minulého století muzikolog Emilián Trolda. Nebyla však úplná. Obsahovala v podobě dobového opisu z druhé poloviny 17. století pouze part varhanního kontinua a jeden vokální hlas všech písní. Vedle toho Trolda identifikoval i tisk varhanního partu celé sbírky v knihovně Strahovského kláštera v Praze. Z těchto neúplných pramenů vydal v roce 1943 první edici, či spíše rekonstrukci sbírky. Začlenil do ní pouze písně, protože pro instrumentální mezihry neměl dostatečné prameny.
V šedesátých letech minulého století byl v Soběslavi nalezen další pramen k Michnově sbírce Loutna česká, a to tištěné particello, které obsahovalo dva vokální hlasy písní a jejich varhanní doprovod. Tento tisk byl podkladem nové edice písňových částí sbírky Martina Horyny (1984), která se stala impulzem pro četné interpretace a úpravy, včetně pokusu Michala Pospíšila o dokomponování meziher a instrumentálních partů (1998).
Ve fondu Vlastivědného muzea ve Slaném je umístěn i knižní fond bývalého františkánského a piaristického kláštera. Mezi četnými cennými historickými svazky se v něm nachází i velmi vzácný konvolut tří hudebních tisků vokální polyfonie z počátku 17. století. V basovém svazku tohoto konvolutu byl v lednu roku 2014 nalezen tisk partu prvních houslí (Violino primo) k Michnově sbírce Loutna česká. Jedná se o unikát, který doposud nebyl doložen v žádném jiném archivu či knihovně v Evropě. Objevený pramen patří do souboru instrumentálních hlasů, které spolu se zmíněným particellem, uloženým dnes v Soběslavi, tvořily kompletní sbírku. Nově objevený part prvních houslí je zásadním pramenem pro kompletní poznání, rekonstrukci a novou nahrávku Michnovy Loutny české, neboť společně se strahovským tiskem varhanního partu jednoznačněji vymezuje melodicko-harmonický základ ritornelů a zároveň nám mnohé napovídá i o způsobu užití nástrojů v písních celé sbírky.


ENSEMBLE INÉGAL

Vokálně-instrumentální soubor Ensemble Inégal vznikl v roce 2000. Od počátku své činnosti se soustředí na provozování zapomenutých či neznámých děl minulosti. Ensemble Inégal vystupuje v rámci významných evropských hudebních festivalů (Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival London, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga), ale zároveň od roku 2007 pořádá i svoji koncertní řadu nazvanou České hudební baroko - objevy a překvapení, která je naplněna velice osobitou dramaturgií. Řada nahrávek (10 samostatných CD) a projektů Ensemble Inégal se dočkala skvělého ocenění laické veřejnosti i odborníků (Diapason d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.). Kupříkladu v březnu 2004 byla jejich nahrávka sakrálních skladeb Jana Josefa Ignáce Brentnera oceněna titulem CD měsíce německého časopisu Concerto. Za nahrávku oratoria Il serpente di bronzo Jana Dismase Zelenky získali cenu Diapason d´or 2007. Posledním oceněním byla opět cena Diapason d´or 2014 za nahrávku díla Jana Dismase Zelenky Missa Paschalis ZWV 7.
Jak lze charakterizovat Ensemble Inégal? Ensemble Inégal je dílna, je to tvořivý organismus, který se proměňuje podle charakteru a rozsahu realizovaného projektu. Ensemble Inégal je stále znovu realizovaná myšlenka, naplňovaná idea, představa společenství lidí, kteří jsou mistři svého hlasu či nástroje a zároveň se nespokojí s tím, jak hráli včera. Ensemble Inégal je znovu obnovovaný pokus, jak rozeznít poselství minulosti. Ensemble Inégal je tajné bratrstvo zasvěcených. Ensemble Inégal je souborem, který vždy překvapí. Ensemble Inégal je ... inu, vždyť to uslyšíte sami.


ADAM VIKTORA – umělecký vedoucí, dirigent

Dirigent koncertu Adam Viktora je v mnoha ohledech mimořádnou hudební osobností dneška. Je nejen skvělým varhaníkem, hráčem na další klávesové nástroje, jako je i např. harmonium, ale zároveň i člověkem, který stále hledá a nachází krásu v hudbě minulých staletí. Jeho hledání je blízké posedlosti, která však druhé, tedy především spoluhráče a posluchače koncertů, obohacuje měrou nebývalou a často i nezapomenutelnou. Viktora je bytostným varhaníkem, který tento nástroj nejen ovládá prostřednictvím hry svých prstů a nohou, ale zároveň mimořádně rozumí duši i tělu tohoto královského nástroje. Jeho zájem a získané dovednosti ho předurčily k tomu, aby se aktivně zapojil i do nelehkého procesu restaurování významných historických varhan a jejich propagace. Je respektovaným uměleckým vedoucím Ensemble Inégal, souboru, se kterým již řadu let znovuoživuje hudbu minulosti, především barokního období. Jeho přístup k hudbě je přemýšlivý, důkladný a zároveň navýsost muzikantský. Výsledkem je celá řada koncertů, vystoupení a nahrávek, které oživují unikátní doklady lidského talentu a tvořivosti. Velkou pozornost věnuje již řadu let géniu Jana Dismase Zelenky. Za opravdovost, s jakou Adam Viktora realizuje hudbu minulosti, byl již opakovaně odměněn, a to cenami světového významu. 
Studoval na plzeňské konzervatoři a poté na Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Christopha Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech u skvělých mistrů varhanní hry, např. u Luigiho Ferdinanda Tagliaviniho, Hanse-Ola Erickssohna, Ewalda Koimanna či Hanse Haselböcka. V roce 2000 založil soubor Ensemble Inégal, se kterým pravidelně koncertuje a od roku 2007 pořádá Český varhanní festival. Varhanní hru vyučuje na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na Pražské konzervatoři. Jako sólista či vedoucí souboru Ensemble Inégal vystupuje v Čechách i v zahraničí.


GABRIELA EIBENOVÁ – soprán

Sopranistka Gabriela Eibenová se věnuje zpěvu od dětství, kdy se stala vítězkou četných pěveckých soutěží. Její první učitelkou byla Libuše Tomišková, na Pražské konzervatoři Luděk Löbl, později studovala u Julie Kennard v Londýně, dnes se zdokonaluje u Magdaleny Hajóssyové. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Po absolutoriu na konzervatoři získala stipendium na letní školu staré hudby v anglickém Dartingtonu, následovalo mnoho seminářů s prvotřídními pěvci a pedagogy, jako např. James Griffett, Howard Crook, Peter Kooy, Peter Mikuláš. Gabriela začala spolupracovat se soubory staré hudby u nás i v zahraničí (Pražští madrigalisté, Capella Regia, Musica Florea, Collegium Marianum, Collegium 1704, Arte Dei Suonatori, Orquestra Barroca de Sevigla). Kromě staré hudby se věnovala spolupráci se symfonickými tělesy, účinkování na divadelních scénách, písňovým recitálům a soudobé hudbě. Od roku 2000 se intenzivně věnuje svému domovskému souboru Ensemble Inégal, s nímž koncertuje na významných festivalech po celé Evropě. Natočila přes 30 CD nahrávek.


DANIELA ČERMÁKOVÁ – alt

Altistka Daniela Čermáková se po absolvování brněnské konzervatoře (1998) začala zabývat interpretací skladeb 16. – 18. století a tomuto profesnímu zaměření se více méně věnuje dodnes. Postupně svůj zájem rozšířila také o hudbu středověku. Je členkou souboru Collegium Vocale 1704, souborů Capella Mariana a Tiburtina ensemble, spolupracuje s mnoha dalšími tělesy staré hudby, mj. i s Ensemble Inégal. Vystupuje na předních českých a evropských festivalech. Od roku 2010 působí jako hlasatelka v Českém rozhlase a moderátorka stanice Vltava. Věnuje se také moderování přímých rozhlasových přenosů a připravuje pořady zaměřené na starou hudbu.


PETR DANĚK – průvodní slovo

Petr Daněk vystudoval muzikologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Prioritou jeho badatelského, publikačního a interpretačního zájmu je hudba vrcholné renesance a raného baroka. Zvláštní pozornost věnuje hudební kultuře rudolfínské Prahy. Pro firmu Supraphon a Multisonic natočil 5 CD s hudbou vrcholné renesance. Na VŠMU v Bratislavě přednáší dějiny hudby a hudební dramaturgii a management. Jako interpret nebo pedagog vystupoval v mnoha zemích (Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, USA, Izrael, Francie, Mexiko ad.). Publikoval řadu odborných studií, knih a edic.

út

11. 10. 2016

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner


Hlavní partneři


Partneři


Mediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner