Vstupné: 80 Kč

Více: http://www.studioluvr.cz

Luboš Vránek zve na svůj cestopisný pořad: „Poodhalte závoj a nahlédněte do tajů, krás a zajímavostí této podivuhodné země s přívětivými lidmi, pouštní krajinou, země opěvované skvělými básníky, plné krásných památek a bazarů se stále orientálním kouzlem.
Írán je hornatou zemí opředenou pověstmi, bájemi, pohádkovými příběhy a jak magnet přitahující bohatou historií. Vznikla tu jedna z prvních civilizací, která dala světu nápady a podněty, které využíváme dodnes. Po tisíce let se období rozkvětu střídala s válkami a útiskem, které se Peršanům podařilo přežít díky přizpůsobivosti a diplomacii. Kulturní, technologické a řemeslné vlivy z mnohonárodní říše obratně využívali a vtiskli do nádherných uměleckých děl a architektury.
Přes těžký život v drsných pouštních podmínkách a vysokých horských masivech jsou tu lidé příjemní, usměvaví a velmi pohostinní. Kolébka dávných civilizací je moderní zemí s islámem zasahujícím do života jednotlivce i celé společnosti. Podívejte se na současný život Íránců s jejich radostmi a strastmi. Seznámíte se s dopravou, nakupováním i ubytováním, navštívíme spolu zajímavá a krásná města s jejich paláci, památkami i nádherně zdobenými mešitami. Poznejte i obrovský hlučný a žhnoucí Teherán s pro nás zdánlivě neuvěřitelným chaosem.
Vypravíme se i do hor na hrad asasínů, ke Kaspiku i do vzkvétajícího Tabrízu u tureckých hranic. Mnohé překvapí těžký život starousedlíků Kandovánu v jeskyních z tufu. K jihu pojedeme přes Hamadán do oblastí kamenných kronik Persie, odkud sklouzneme i dolů do přístavních měst Perského zálivu a odtud se vypravíme i do Šírázu - města kultury, kaligrafie a růží, a určitě nemineme nejvzácnější památky, jako jsou Pasargády a Persepolis.
Navštívíme oázu s maskovanými ženami, pouštní města Bam a Jazd včetně okolních zajímavostí. Před odjezdem do Teheránu se zastavíme v perlách Íránu - Esfahánu a Kášánu s obchodnickými domy jak z pohádek Tisíce a jedné noci.“
pondělí 12. 12. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 11.

po

12. 12. 2016

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner


Hlavní partneři


Partneři


Mediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner