Trutnovský podzim

QUATTROVAGANTI

Koncert k poctě Michaela Čakrta koupit vstupenku

Vstupné: 180 Kč

QUATTROVAGANTI
Adéla Drechsel (Německo) – housle
Ovidiu Simbotin (Německo) – housle
Sebastian Mickeltwathe (Německo) – viola
Rolf Müller (Německo) – violoncello

Program: W. A. Mozart, M. Čakrt

Patron koncertu: AUTOSTYL a.s.

pátek 13. 10. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 180 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 9. 


V kvartetu hrají jak známo čtyři hráči. Samozřejmě jsou myšleni hráči na smyčcové nástroje. V Quattrovaganti jde ale o čtyři profesionální, na poli hudebním téměř „hazardní hráče“ se zálibou v hudebním dobrodružství. Stejně jako se díky svému důmyslnému vtipu již po dlouhá léta působnosti ve Filharmonii Roberta Schumanna v Chemnitz vyrovnávají s radostmi i strastmi orchestrálního bytí, tak se stejnou hravostí a lehkostí se pouštějí do hudby všemožných hudebních stylů: klasiky, baroka, jazzu, muzikálu, argentinského tanga, vídeňských valčíků a mnoha jiných. Na toto poukazuje mimochodem i jméno tělesa - Vandrovníci, či Tuláci (ital. Vagare) - různými hudebními styly. V hudebních projevech kvartetu je znatelná bravura, lehkost pojetí i velká empatie vůči interpretovaným dílům. Nejdůležitější je však pro hráče Quattrovaganti živelnost a působivost hudebního podání, aby se posluchači mohli nechat unést na cestu za hudebním dobrodružstvím. Takový hudební „hazard“ vyžaduje kromě širokého rozhledu také mimořádné znalosti a instrumentální dovednosti. Všichni členové kvarteta jsou absolventi studia tzv. autentické interpretace, jejímž cílem je přiblížit se v interpretaci co nejvíce době vzniku díla: tehdejším zvyklostem v užívání notace i v praktickém muzicírování. Další pozornost patří dobovému instrumentariu. Vývoj hudebních nástrojů s sebou přinesl značné změny a práce s dobovými nástroji přináší pro interpretaci děl staršího data velkou inspiraci. Tak je možné publiku předložit zvuk oproštěný od novodobých interpretačních zvyklostí a zaposlouchat se do tónů pátrajících po pravé zvukové podobě jednotlivých děl.

Ovidiu Simbotin se narodil v roce 1967 v Bukurešti (Rumunsko). Zde dostal už ve čtyřech letech první hodiny houslí. Do roku 1987 navštěvoval základní školu a gymnaziální obor hudebního lycea „George Enescu“ ve svém rodném městě. V letech 1991 - 1997 studoval housle na vysoké hudební škole „Carl Maria von Weber“ v Drážďanech ve třídě profesora Karla Ungera. Již ve svých dvaceti letech vyhrál konkurz na funkci zástupce koncertního mistra v orchestru Městského divadla v Görlitz. Po desetiletém působení zde se rozhodl pro další angažmá taktéž jako zástupce koncertního mistra v orchestru Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz. Mimo to se zabývá interpretací staré hudby. V roce 2004 dokončil nástavbové studium v oboru barokních houslí u Stefana Mai a Susanne Scholz na Vysoké hudební škole „Felixe Mendelssohna Bartholdyho“ v Lipsku. Ovidiu působí jako stálý člen Smyčcového kvarteta Roberta Schumanna a je jedním z iniciátorů kvarteta Quattrovaganti.

Sebastian Mickeltwathe se narodil roku 1973 ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). V jeho raném hudebním vzdělání mu dal důležité impulsy hlavně jeho učitel houslí Josef Ackermann, stejně jako dlouholeté členství v různých mládežnických orchestrech (Landesjugendorchester Hessen, Bundesjugendorchester). Po maturitě a civilní službě v roce 1995 začal Sebastian studovat na Hudební akademii Carl Marii von Weber v Drážďanech. Zde mu byli nejdůležitějšími vzory mj. Prof. Heinz Rudolf na housle, Helmut Branny v komorní hudbě a Jörg Peter Weigle v orchestrální hře. Roku 1999 přestoupil Sebastian z houslí na studium hry na violu.
V letech 2001 - 2003 absolvoval nástavbové studium na Hudebním institutu v Clevelandu (USA). Kromě důsledného studia kvartetní literatury se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci. V roce 2003 obdržel stipendium k účasti na Aspen Music Festival v Coloradu. Po dočasném angažmá v Divadelním orchestru v Radebeul u Drážďan je od roku 2005 členem Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz a od roku 2009 smyčcového kvarteta Quattrovaganti. Sebastian se intenzivně zabývá studiem autentické interpretace, účastní se různých vzdělávacích kurzů (Stanley Ritchie, barokní housle) a dále se specializuje na hru na violu d'amore (téměř zaniklý a neobvyklý, viole podobný nástroj se sedmi strunami).

Rolf Müller se narodil ve Waldenburgu (Německo), kde se mu dostalo i prvních hodin na violoncello. Od roku 1974 pokračovalo jeho hudební vzdělání na konzervatoři ve Zwickau, poté studoval na vysokých školách ve Výmaru a v Lipsku. V letech 1986 - 1991 působil jako sólový cellista v orchestru I. G. Wismut, od roku 1992 pak jako člen Filharmonie Roberta Schumanna v Chemnitz. V letech 1996 - 1999 studoval nástavbové studium v oboru barokní violoncello u Siegfrieda Pank na Vysoké škole hudební v Lipsku. Rolf je žádaným hráčem v mnoha komorních seskupeních a často se podílí na produkcích do rádia či natáčení CD.

Adéla Drechsel se narodila ve Vrchlabí, začala hrát na housle jako šestiletá v hudební škole v Trutnově ve třídě paní učitelky Evy Donátové. Ačkoli se na začátku zamilovala do houslí hlavně kvůli své hodné paní učitelce, přesto se housle staly nepostradatelnou součástí jejího života. Studovala na konzervatoři v Pardubicích, odkud pokračovala na Vysokou hudební školu v Drážďanech. Tam se specializovala na interpretaci staré hudby ve třídě prof. Johna Hollowaye. Adéla vystupuje s mnoha orchestry a soubory specializujícími se na tzv. starou hudbu, např. s Collegiem 1704, Les Amis des Phillippe, Dresdner Barockorchester a jinými. Při organizování vlastních koncertů a hudebních projektů je pro ni nejdůležitějším cílem předložit publiku skladby méně známých či méně hraných autorů a doprovodným slovem ho seznámit s historickými souvislostmi vzniku skladby a života jejího autora. Adéla se také zajímá o folklórní hudbu a o vznik lidových i umělých pohádek. Není jí vzdálená ani spolupráce s hudebníky na poli alternativní hudby, což dokládají společné projekty s Janem Heinke, který ovládá hru na ocelové cello a alikvótní zpěv. Členkou smyčcového kvarteta Quattrovaganti je od roku 2016.


Michael Čakrt se narodil roku 1924 v Brně, kde se mu dostalo i prvního hudebního vzdělání. Ukázalo se, že je vynikající žák i nadaný hudebník s obrovským nadšením pro hudební nauku. Tu studoval později na pražské Akademii múzických umění. Poté, co v roce 1948 převzala politickou moc v zemi komunistická strana a česká společnost se nově formovala v socialistickém duchu, bylo Michaelovo studium ukončeno. Jeho rodina byla totiž označena jako buržoazní. V následujícím roce byl Michael vyhoštěn z Prahy a odsunut do západočeských důlních oblastí. To byla první rána osudu v životě Michaela Čakrta. Už nikdy mu nebylo umožněno dál studovat, ani se vrátit do hudebního dění hlavního města. Bohužel následovala ještě další zklamání a regrese kvůli jeho otevřeně deklarovanému křesťanskému vyznání. Jako učitel hudby, varhaník a sbormistr působil až do své smrti v roce 1997. „Já jsem zažila pana Čakrta jen jako malá holka. Sloužil oddaně jako varhaník a regenschori na kůru kostela Narození Panny Marie v Trutnově. Jeho hlas ve mně budil veliký respekt, později, když jsme věděli o jeho vážném onemocnění, i úzkost. V roce 2002, tedy pět let po jeho smrti, jsem se díky své diplomové práci začala více zajímat o jeho život a zjistila jsem z výpovědí jeho rodiny, přátel i žáků, jaký byl hodnotný a trpělivý učitel, dobrosrdečný a charakterní člověk, oddaný a vzdělaný hudebník, zraněný a pokořený, leč aktivní a milující katolík a v neposlední řadě velice schopný hudební skladatel. Jeho dílo není bohužel příliš četné, zato nadmíru kvalitní a vkusné. V obou uváděných smyčcových kvartetech je znatelná inspirace světovými mistry, např. W. A. Mozartem, Dmitrijem Šostakovičem nebo Gustavem Mahlerem. Jako učitel v hudebních školách však Michael psal skladby i v lehkém, většinou folklórním stylu svým žákům „na míru“. Michael Čakrt, osobnost, která i dvacet let po svém odchodu z našeho světa působí jako mravní vzor, inspiruje k práci pro druhé, pro církev a pro kulturu našeho okolí.“
Adéla Drechsel

 

13. 10. 2017

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner


Hlavní partneři


Partneři


Mediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner