Trutnovský podzim

TRUTNOFORTE - ZRUŠENO

TRUTNOVSKÝ PODZIM 2020 koupit vstupenku

Vstupné: 220 Kč

40. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořadatel: UFFO pod záštitou města Trutnova
Generální partner festivalu: KASPER Trutnov
Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Program:

Raně barokní taneční suita
Smyčcové kvarteto Trutnoforte

W. A. Mozart - K 618 - Ave verum corpus
Upraveno pro smyčcové kvarteto

W. A. Mozart - K 475 - Fantazie c moll pro klavír
Tomáš Korbel

G. Puccini - árie Nessum dorma z opery Turandot
Upraveno pro smyčcové kvarteto

A. Dvořák - Slovanský tanec číslo 8 opus 46 v úpravě pro smyčcové kvarteto

A. Dvořák - Drobnosti opus 75a - Cavatina

V. Blodek - Grand sólo pro flétnu s průvodem klavíru
Barbora Kulichová, Tomáš Korbel

přestávka

Z. Lukáš
Cantabile e Fugato, op. 292
Barbora Kulichová, Tomáš Korbel

Smyčcové kvarteto Trutnoforte
Série populárních písní v úpravách pro smyčcové kvarteto

Trutnoforte

Trutnoforte je zapsaný spolek, jehož účelem je aktivovat podmínky pro lepší vnímání odkazu klasické hudby v Trutnově a vytvářet příležitosti pro zviditelnění absolventů hudebně zaměřených středních a vysokých uměleckých škol, kteří tu žijí. S radostí jsme přijali pozvání od Uffa, pana ředitele Libora Kasíka, k účasti na festivalu Trutnovský podzim. Děkujeme!


Smyčcové kvarteto Trutnoforte

Vzniklo v průběhu letošních jarních měsíců. Rozhodly jsme se navázat na dřívější KDHD (Klub dobrých hudebních duší) a ustanovit stálé smyčcové kvarteto v obsazení Michaela Fiedlerová - první housle, Martina Skučková - druhé housle, Drahomíra Tvrdíková - viola, Lenka Jiranová - violoncello. Zahrály jsme nejprve v rámci rozvolňování plošných nařízení u Bílkova sanatoria, na závěrečném koncertu druhé koncertní sezóny pořádané spolkem Trutnoforte a při dalších různě významných společenských nebo soukromých příležitostech. I my jsme všechny nerozlučně spjaté se ZUŠ Trutnov a Gymnáziem Trutnov, Lenka Jiranová také s Gymnáziem Dvůr Králové. Jako žačky jsme se zde učily a nyní tři z nás máme tu čest vychovávat další generace dětí v lásce k hudebnímu umění.


Michaela Fiedlerová

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, založila a po ukončení mateřské dovolené znovu vede školní orchestr Musica Candida.


Martina Skučková
Nejmladší z nás, studuje Konzervatoř Pardubice.


Drahomíra Tvrdíková

Absolventka Pražské konzervatoře v oboru hra na violu, učí hrát děti na housle a společně s Lenkou Jiranovou vede hudební složku Folklorního souboru ZHOR.


Lenka Jiranová

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, učí na ZUŠ Trutnov a také ZUŠ Dvůr Králové nad Labem.


Barbora Kulichová

Narodila se v Trutnově, kde se na ZUŠ učila hře na saxofon a flétnu. Vystudovala Pražskou konzervatoř v oboru flétna. Nyní se zdokonaluje ve hře na HAMU v Praze a učí na ZUŠ v Trutnově. K hráčským úspěchům patří 3. cena na Mezinárodní soutěži Flautiada 2017 v Bratislavě a 1. cena a titul absolutního vítěze ve hře na flétnu na Soutěži konzervatoří v roce 2018, která se koná jednou za 6 let.

Tomáš Korbel

Je také rodilý Trutnovák, absolvent ZUŠ Trutnov, který se rozhodl po maturitě na Gymnáziu Trutnov vystudovat Historickou sociologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň na Konzervatoři Pardubice studuje dirigování u Jana Svejkovského a klavír u Pavlíny Klokočníkové. Působí v Základní umělecké škole Trutnov jako klavírní pedagog a korepetitor, amatérsky se věnuje historické kompozici. Je uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru Musica Antiqua Trutnov a vystupuje s mnoha místními sólisty a soubory, např. se sborem Krkonošské Collegium Musicum.

úterý 3. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 ** vstupné: 220 Kč ** předprodej vstupenek od 7. 9.

ZRUŠENO! Zakoupené vstupenky vracejte nejpozději do 3. 11. v rámci běžné provozní doby Inforecepce UFFO.

-----------------------------------------------------------
VSTUPENKY ZAKOUPENÉ V INFORECEPCI UFFO 
(příp. v TIC na Krakonošově náměstí)
Vstupenky je možné vracet pouze v Inforecepci UFFO.
-----------------------------------------------------------
VSTUPENKY ZAKOUPENÉ ON-LINE
Žádosti posílejte na e-mail buriankova@uffo.cz
Zkopírujte text označený kurzívou a doplňte požadované informace. 
Nezapomeňte, že zakoupené vstupenky musí být v příloze e-mailu
V případě dotazů volejte na tel. 499 300 999.

Název akce:
Počet vstupenek:
Cena za 1 vstupenku:
Celková částka:
Číslo účtu, na který chci peníze vrátit:
Telefonní číslo:

GDPR - souhlas subjektu údajů se zpracováním
Tímto souhlasím s tím, že Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas může zpracovávat mé osobní údaje za účelem vrácení vstupného.

Jméno:
Datum:
-----------------------------------------------------------

út

03. 11. 2020

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner


Hlavní partneři


PartneřiMediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner