Vstupné: 30, 15 Kč

Zdeněk Fránek patří v současné době k nejzajímavějším a nejpodnětnějším osobnostem architektonické scény v České republice a zájem o jeho dílo dnes překračuje hranice. Tvorba Zdeňka Fránka je inspirativní stejně jako on sám. Navrhuje rodinné domy, kostely, muzea i vyhlídkové věže a dobrá architektura je podle něj umělecké dílo, které souzní s přírodou a má duchovní dimenzi. Má na svém kontě působivou řadu českých i mezinárodních projektů, které jsou zároveň inovativní, inteligentní a zábavné. Jeho tvůrčí myšlení se ubírá cestou experimentu, hledání nových cest a možností, cestou hlubších úvah o povaze a smyslu utváření stavby.  Je poznamenáno hloubkou a intenzitou vnitřní nutkavé inspirace, síly prvotní vize a procesu jejího zhmotnění jako prostředku ke svébytné interpretaci světa, která je naplněna jazykem stavební hmoty, který nelze nahradit slovy ani obrazem, nýbrž musí být zakoušen bezprostředně, a to v kontextu místa a jeho genia loci.

Vernisáž se uskuteční 23. 11. od 17:00. Výstavu zahájí ředitel UFFA Libor Kasík, kurátor výstavy Jan Kunze.

do 10. 1. 2022 ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00, sobota 10:00–18:00 ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

24. 11. - 10. 1. 22

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Spolupracujeme