Výlep plakátů v Trutnově je povolen výhradně prostřednictvím výlepové služby. Tuto službu je oprávněno a pověřeno provozovat pouze Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas.

Pro výlep plakátů jsou vyhrazeny konkrétní plakátovací plochy a reklamní tabule o rozměru A1 na sloupech veřejného osvětlení.

REŽIM VÝLEPŮ NA PLAKÁTOVACÍ PLOCHY:
Výlep je prováděn pravidelně 1x týdně v pondělí - pokud je pracovním dnem. V případě provozní potřeby a dle kapacity plakátovacích ploch provádí SCT výlep 2x týdně, druhým dnem pro výlep bývá čtvrtek. Ten, kdo požaduje výlep, je povinen doručit propagační materiály vždy spolu s objednávkou výlepu tak, aby je SCT obdrželo nejpozději do 8:00 hodin v den výlepu.

Plakáty jsou vylepovány max. na dobu 2 týdnů.
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.

CENÍK VÝLEPŮ NA PLAKÁTOVACÍ PLOCHY platný od 1. 1. 2017 

velikost A1 40 Kč
velikost A2 25 Kč
velikost A3 15 Kč
velikost A4 10 Kč
přelepky 10 Kč

Cena je za výlep 1 ks plakátu za každý započatý týden.
Cena nezahrnuje 21 % DPH.
K dispozice je celkem 28 výlepových ploch.

Mimořádný výlep (mimo výlepové dny): 2000 Kč + 21 % DPH k ceně za standardní výlep


REŽIM VÝLEPU NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
Výlep je prováděn ve středu - pokud je pracovním dnem. Do reklamních tabulí se umísťují pouze plakáty kulturních a společenských akcí. Ten, kdo požaduje výlep, si musí tuto službu objednat alespoň týden před termínem výlepu, nejpozději však v pátek, který předchází středě - tedy dnu výlepu. Propagační materiály k výlepu je pak ten, kdo požaduje výlep, povinen osobně doručit SCT nejpozději ráno v den před dohodnutým termínem výlepu. Propagační materiály jsou vylepovány v počtu 1 ks o rozměru A1 na reklamní tabuli, a to minimálně na dobu 2 týdnů.

CENÍK VÝLEPU NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

velikost A1 100 Kč

Cena je za výlep 1 ks plakátu za každý započatý týden.
Cena nezahrnuje 21 % DPH.
K dispozici je 22 reklamních tabulí.


PŘÍJEM PLAKÁTŮ K VÝLEPU - Inforecepce UFFO: 
pondělí - sobota 8:00 - 19:30 hodin
tel. 499 300 999

Propagační materiály k výlepu lze doručit také poštou na adresu:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, výlepová služba, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov. 

SCT má právo odmítnout propagační materiály k výlepu z důvodu jejich nevhodného obsahu a v případě, že výlep není možné provést vzhledem k naplněné kapacitě plakátovacích ploch či reklamních tabulí

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE:
Dodavatel:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
IČ: 72049537
DIČ: CZ72049537

Jméno či obchodní název toho, kdo objednává výlep plakátů včetně adresy pro fakturaci. V případě fyzických i právnických osob také IČO.
• Údaje o plakátu: název akce, počet ks a rozměr plakátu.
• Požadavek na dobu výlepu - termín.
Případně telefonický kontakt na osobu, která objednávku vyřizuje

V případě, že nebude možné plakáty vylepit, budeme vás neprodleně informovat.

UPOZORNĚNÍ:
V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy budou takto vylepené plakáty odstraněny. Bez ohledu na dobu trvání výlepu, počet a rozměr plakátů bude vystavena sankční faktura ve výši 2000 Kč.

Sledujte novinky na:

Generální partner


Hlavní partneři


Partneři


Mediální partneři


Spolupracujeme


Logistický partner