Vstupné: 80 Kč

Cestopisný večer Libora Drahoňovského. Setkání věnované jedinečným přírodním krásám, starobylým klášterům, vesničkám s dochovanou lidovou architekturou, životu místních obyvatel. Prostřednictvím promítaných snímků a vyprávění navštívíme skalní útvary, jezero Djorajan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, rozvaliny slavných antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Navštívíme také město Strumicu, rodiště Baby Vangy; starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů; metropoli Skopje s pamětihodnostmi, novodobou architekturou, památníkem Matky Terezy v místě jejího rodného domu. Autor také připomene mnohé poznatky ze života místních obyvatel i své zkušenosti s výtečnou národní kuchyní.
pondělí 12. 11. ** kino Vesmír ** 19:00 hodin ** vstupné 80 Kč ** předprodej vstupenek od 1. 10.

po

12. 11. 2018

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme