Delikatesy

ISOLE

premiéra Cirku La Putyka koupit vstupenku

Vstupné: 420, 405, 380 Kč

Více: http://www.laputyka.cz/cz/play/isole-3Oldv5.aspx

Hlavní inspirací k tomuto projektu byl návrat ke kořenům souboru. Cirk La Putyka vznikl bez jakýchkoli zkušeností s žánrem nového cirkusu. Tvůrci věděli, že úroveň cirkusových čísel není na vysoké úrovni a že musejí pracovat i s jinými prostředky, které dokážou tento nedostatek nahradit. Těmi bylo divadlo, tanec a živá hudba. Právě živá hudba je součástí více než poloviny inscenací, které má soubor ve svém repertoáru, a je také nosným tématem nově vznikajícího projektu. Hudbu zde skládalo několik skladatelů, ale hlavní osobností na poli hudby v Cirku La Putyka je kmenový skladatel, multiinstrumentalista a performer Jan Balcar.
Co Cirk La Putyka maximálně v posledních deseti letech nevyužil? To byla hlavní otázka, která vedla až ke vzniku projektu Isole. Muzikanti v projektech tohoto souboru nejsou jen muzikanty, ale jsou často i součástí pohybových choreografií a hereckých scén. Proto bylo smysluplné jim dát maximální prostor a vytvořit projekt, kde hlavní složkou představení bude právě hudba. Běžné procentuální složení představení společnosti (tedy 70 % pohyb a 30 % hudba a divadlo) se v Isole otočí a bude to 70 % hudba a 30 % tanec a fyzické divadlo. Nový cirkus je obecně o virtuozitě, o ekvilibristice, ale není důležité, jestli je to virtuozita v pohybu nebo v hudbě. Isole by měl být takový zvukový nový cirkus, kde by divák měl mít pocit, že sleduje akrobaty létající vzduchem, přitom se však dívá na muzikanty, kteří překračují hranice mezi koncertem, divadlem, cirkusem… Představení by mělo trvat cca 65 minut a mělo by střídat jak sólová vystoupení, tak společné skladby a choreografie.
Titul Isole vychází z italského termínu pro ostrov, ale šířeji v sobě nese i odkaz na báseň No Man Is an Island od Johna Donnea, jež je režisérovi jakousi volnou inspirací.
A kdo je tedy režisérem? K režijnímu vedení této inscenace byl opět osloven českému publiku již dobře známý Maksim Komaro, umělecký šéf finského Circo Aereo, který s Cirkem La Putyka vytvořil v minulosti již tři úspěšná představení (Slapstick Sonata, Play a Batacchio). Spolu s ním se o vizuální stránku projektu (světelný design a první návrh scény) postará přední finský light-designer Juho Rahijärvi.
Obsazení vychází z široké palety muzikantů a performerů, kteří v uplynulých obdobích prošli jinými projekty Cirku La Putyka: Jan Balcar, Andrej Rády, David Hlaváč / Adam Novotný, Veronika Linhartová, Valentin Verdure, Zbyněk Šporc, Anna Schmidtmajerová.
Širší tvůrčí tým je rovněž složen převážně ze jmen dlouhodobě na společnost napojených: finální scénografii připraví Pavla Kamanová, kostýmy a make-up Kristina Záveská, zvukový design Jan Středa.
Scéna by měla být prostá, měla by se skládat zejména z tanečního parketu, který má nepravidelný tvar, dá se částečně otevírat v podlaze a lze ji celou otáčet. Druhým prvkem by měl být bar, který dokáže ukrývat nejrůznější překvapení. Vše by mělo být pohyblivé tak, aby se dala měnit nálada scén pouhým posunem scénografie. Koncept vychází z představy hotelového lobby baru. Scénografie by neměla být zasazená do konkrétního historického období, spíše se jedná o ošuntělý hotelový bar z maloměsta, který v sobě kloubí prvky snad všech historických etap.
Zkoušení projektu je naplánováno do několika bloků v návaznosti na značné časové vytížení režiséra a bude zakončeno předpremiérovou rezidencí v Uffu, kde proběhne i premiéra (pondělí 11. 2. od 19:00). Následovat bude blokové hraní v Praze na Jatkách78 a počítá se rovněž s výjezdy na hudební i divadelní festivaly a do regionálních divadel.
pondělí 11. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** předplatitelé vstup na abonentky Delikates, ostatní - vstupné 420, 405, 380 Kč ** předprodej vstupenek od 19. 11.


Pro zajímavost:
- 1. laboratoř zakončená work-in-progress prezentací proběhla od 20.    do 27. 5. 2018 v Jatkách78 v Praze
- 1. blok zkoušení 23. 10. až 30. 11. 2018, Jatka78 v Praze
- 2. blok zkoušení 14. 1. až 31. 1. 2019, Jatka78 v Praze
- 3. blok zkoušení 3. 2. až 10. 2. 2019, UFFO Trutnov
- Premiéra a repríza 11. 2. a 12. 2. 2019, UFFO Trutnov

po

11. 2. 2019

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme