Vstupné: Bez vstupného

Zdeněk Fránek patří v současné době k nejzajímavějším a nejpodnětnějším osobnostem architektonické scény v České republice a zájem o jeho dílo dnes překračuje hranice. Tvorba Zdeňka Fránka je inspirativní stejně jako on sám. Navrhuje rodinné domy, kostely, muzea i vyhlídkové věže a dobrá architektura je podle něj umělecké dílo, které souzní s přírodou a má duchovní dimenzi. Má na svém kontě působivou řadu českých i mezinárodních projektů, které jsou zároveň inovativní, inteligentní a zábavné. Jeho tvůrčí myšlení se ubírá cestou experimentu, hledání nových cest a možností, cestou hlubších úvah o povaze a smyslu utváření stavby.  Je poznamenáno hloubkou a intenzitou vnitřní nutkavé inspirace, síly prvotní vize a procesu jejího zhmotnění jako prostředku ke svébytné interpretaci světa, která je naplněna jazykem stavební hmoty, který nelze nahradit slovy ani obrazem, nýbrž musí být zakoušen bezprostředně, a to v kontextu místa a jeho genia loci.

Vernisáž se uskuteční 23. 11. od 17:00. Výstavu zahájí ředitel UFFA Libor Kasík, kurátor výstavy Jan Kunze.

do 10. 1. 2022 ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00, sobota 10:00–18:00 ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma


Vážení návštěvníci,
připomínáme podmínky pro vstup do Uffa a kina Vesmír (t. č. na ZŠ Mládežnická):
- potvrzení o negativním testu z odběrového místa (max. 24h starý antigenní test či max. 3 dny starý PCR test).
Nejbližší odběrové místo je na Svatojánském náměstí vedle Jedničky: https://testovani.uzis.cz/Antigen/Detail?id=7bf4aabb-4e25-59c8-b4cc-0fdcf7cd3a0e&backURL=/antigen
nebo
- certifikát MZ o prodělaném očkování na Covid-19, od poslední dávky minimálně 14 dní
nebo
- certifikát o prodělání nemoci Covid-19 (ochranná lhůta je 180 dní)
nebo
- lze na místě zakoupit rychlý antigenní test, který si uděláte sami a jehož výsledek musí být negativní
a k tomu
- ochrana dýchacích cest (minimálně respirátor FFP 2)
Respirátor si můžete zakoupit na Inforecepci UFFO a v pokladně kina.
Ochranu úst si, prosíme, zanechte po celou dobu představení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedeného :-)

út

23. 11. 2021

17:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme