Podzim je časem sklizně. Časem, který je tak neodmyslitelně spjat i s archetypy ženství a ženskosti, které se prolínají napříč lidskými kulturami. Plodnost, hojnost i radost, které se ale mísí s blížícím se koncem, možná i smrtí. Demeter, bohyně plodnosti, má svůj svátek, ale zároveň se musí smířit s tím, že její dcera Persefoné zase na půl roku sejde do podsvětí  a temnoty.

Výstava Gathering pracuje s archetypálními symboly, které k ženství i sklizni odkazují a které možná poslední měsíce získávají na větší důležitosti. Klasy jako symbol přežití, radosti, bohatství, ale i kultury, z níž vycházíme. Splétání copů, snopů, příběhů. Hra s tím, co si často spojujeme s ženstvím. Všudypřítomná ale zůstává linka i nostalgie a zranitelnosti, která nás upozorňuje na to, jak je lehké vše ztratit. „Zrno, pokud nezemře, nevydá plod.“

Původní folklorní či ženské motivy se přitom na obrazech a v instalaci stávají pouze výchozím momentem pro intuitivní práci, která umožňuje nepopisovat, ale přiblížit se k archetypům v jejich čistotě a jednoduchosti.

Výstava Gathering pracuje s konceptem sklizně a jeho archetypální významem, název ale odkazuje i k druhému významu, dání věcí dohromady. Setkání obrazových prvků a motivů v osobní „sklizni“, setkání obrazů, setkání obrazů s diváky.

Petra Švecová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze - absolvovala v ateliéru Malba 2 u Vladimíra Skrepla, prošla ale i ateliéry V. Kokolii a M. Knížáka a stáží na Hochschule für Bildende Künste. Před AVU studovala fotografii na FAMU a mediální studia na FSV UK. Vystavovala mj. v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Alšově jihočeské galerii, Pragovka Gallery, Prám studiu, EinsZwei Gallery a dalších.

Vernisáž 6. 9. od 17:00 hodin

7. 9. – 17. 10. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí–pátek 8:00–18:00, sobota 10:00–18:00 ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

út

06. 9. 2022

17:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme