Victoria Ensemble
Viktorie Kaplanová Dugranpere - umělecká vedoucí, soprán
Tereza Zimková - soprán
Michaela Králová, Jarmila Vantuchová - alt
Ondřej Holub, Ondřej Benek - tenor
Štěpán Pokorný, Václav Jeřábek - bas
Jan Šikl - perkuse
Frances Sander, Dima Berzon - živá digitální malba

Program: Křik Paříže, zpěv Londýna

C. Janequin - La guerre (Válka)

C. Janequin - Le chant des oiseaux (Ptačí zpěv)

J. Dowland - Rest a while you cruel

J. Dowland - Wilt thou unkind

C. Janequin - Les cris de Paris (Křik Paříže)

J. Dowland - If my complaints

C. Janequin - Orsus, orsus (Vzhůru, vzhůru!)

C. Janequin - Le caquet des femmes (Ženský štěbet)

J. Dowland - Who ever thinks or hopes

Ch. Butler - The Bee madrigal (Včelí madrigal)

C. Janequin - La chasse (Lov)

Youtube

Patron koncertu: Komerční banka, a.s.

úterý 28. 11. ** Koncertní síň B. Martinů ** 19:00 hodin ** vstupné 290 Kč ** předprodej vstupenek od 4. 9.

Victoria Ensemble Foto Barka Fabianova


Victoria Ensemble

Vokální část souboru Victoria Ensemble pod vedením Viktorie Kaplanové Dugranpere se sejde se skotskou výtvarnicí Frances Sander v unikátním crossover představení Křik Paříže, zpěv Londýna, představujícím francouzské chansony a anglické madrigaly 16. století. Osm pěvců a capella interpretuje francouzské programní skladby Clémenta Janequina, kde autor zpracovává dané téma (např. Válka, Zpěv ptáků či právě Křik Paříže) pomocí existujících i vymyšlených slov, citoslovcí a zvuků. Příběhy těchto polyrytmických a nadčasových skladeb „vypráví“ malířka pomocí nástroje tagtool prostřednictvím živé digitální malby v reálném čase přímo na stěnu za zpěváky. Na improvizovanou bicí soustavu (šavle, měšce, nádobí a další pozoruhodné předměty) doprovází renomovaný bubeník Jan Šikl. Proti svéráznému Janequinovi, který v mnohém překročil hranice své doby, staví zpěvného a melancholického Johna Dowlanda, nejvýznamnějšího skladatele a také básníka anglické renesance. Křik Paříže, zpěv Londýna je originální a v ČR svého druhu jediný projekt, v němž se propojuje renesanční hudba, bubenické umění a digital art. Přijměte pozvání do zvláštního světa, kde se hudební kultura starší než čtyři století prolíná s moderní dobou a technikou!

Victoria Ensemble založila Viktorie Kaplanová Dugranpere v roce 2016. Devízou souboru je především originalita koncertních programů. Provozuje novodobé premiéry, koncipuje neobvyklé projekty, zabývá se skladbami opomenutými či zřídka provozovanými. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a krásné hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Zakládá si na citlivém přístupu k těmto dílům a na poučené interpretaci, zároveň však také na jejich přínosu moderní době. Používá historické hudební nástroje nebo jejich kopie. Instrumentalisté doprovázejí dle potřeby vokální soubor zahrnující až 12 pěvců či Viktorii Kaplanovou Dugranpere jako sólistku.

Soubor Victoria Ensemble v různých složeních nastudoval a s úspěchem provedl celou řadu hudebních a hudebně dramatických programů z období renesance, baroka a klasicismu. Spolupracuje se soubory historického tance (Chorea Historica, En Garde!, A Balli atd.), s divadelními soubory (Teatro Comico), s barokními orchestry a ansámbly (Musica Florea, Concerto Aventino atd.), s dirigenty (Jakub Kydlíček, Marek Štryncl atd.) a také s výtvarníky (Frances Sander, Jana Baborová, Emilia Karlović atd.). Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních festivalů a koncertních cyklů (Haydnovy hudební slavnosti, Svatováclavský hudební festival, MLŠH Valtice, Ars Antiqua in via Gothica, Sharjah Heritage Days a mnohé další). Od roku 2021 pořádá vlastní koncertní sezónu Hlasy tří světů na pomezí Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Vysočiny.

Viktorie Kaplanová Dugranpere

Sopranistka Viktorie Kaplanová Dugranpere studovala sólový zpěv u Daniely Šounové Broukové a Jiřího Kotouče. Dále se vzdělávala u Pavly Zumrové v rámci Hudební Akademie Praha.

Vystudovala bakalářský obor Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou Pedagogické fakulty UK a Hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě 16.–18. století. Zároveň zde studovala zpěv a interpretaci francouzské barokní hudby u Isabelle Desrochers.

Absolvovala celou řadu kurzů staré hudby a barokního zpěvu (Julie Hassler, Caroline Pelon, Isabelle Desrochers, Beatriz Lafont atd.), ale také barokní gestiky a divadla (Nicole Rouille, Lorenzo Charoy atd.).

Od roku 2016 je uměleckou vedoucí a sólistkou profesionálního souboru Victoria Ensemble, pro nějž vykonává také veškerou hudebně badatelskou činnost. Jako zpěvačka se kromě staré hudby intenzivně věnuje písňové tvorbě 19.–21. století. Hojně vystupuje také jako interpretka francouzských šansonů a jazzových standardů s českými překlady (uskupení Viktorie & František BAND, založeno roku 2010). V roce 2021 se stala ředitelkou a dramaturgyní koncertní sezóny a festivalu Hlasy tří světů.

Frances Sander & Dima Berzon

Dmitri se narodil v Rusku a umění studoval v Londýně. Frances je ze Skotska, kde v Edinburghu vystudovala klasickou kresbu a malbu. Oba prozkoumali rozličná média - Frances figurální malbu a tisk, Dima time-based media, video a fotografii. Společná cesta je přivedla k živé tagtoolové malbě. Od roku 2006 spolupracují na řadě projektů, včetně maloformátových filmů či site-specific instalací, ale především na improvizovaných tagtool performancích. Často ve veřejném prostoru a s živou hudbou. Ze své základny v Libušíně cestují po celé Evropě.

út

28. 11. 2023

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme