Cestopisný pořad

KARÉLIE, ZEMĚ TISÍCŮ JEZER A LIDOVÝCH PĚVCŮ

Cestopisná přednáška Libora Drahoňovského koupit vstupenku

Vstupné: 120 Kč

Více: https://libordrahonovsky.cz/2020/04/myticka-karelie-zeme-tisice-jezer-mocalu-i-skal/

Beseda je věnována autonomní republice Karélii, zapomenuté severoevropské končině uchvacující nejen spoustou jezer, žulovými skalisky, lesy a bažinami, ale také kláštery, dřevěnými domky i malebnými kaplemi a kostely. Karélie se stala zemí zaslíbenou pro etnografy, kteří u karelských lidových vypravěčů zapisovaly runy, dlouhé eposy. Přijížděl sem i Elias Lennrot, který své zápisky zpracoval ve své Kalevale, nejslavnějším díle finské literatury. Ve vsích, kde žije ruské obyvatelstvo se podařilo nasbírat takové množství bylin jako nikde v Rusku, kde už dávno upadly téměř v zapomnění. Karelská borovice má dobrý zvuk u tesařů, karelská bříza u truhlářů, z místního železa se vyráběly zbraně, které napomáhaly k vítězstvím ruských armád. Karelská žula přišla vhod pro velkolepé stavby v Sankt Petěrburgu i pro náhrobek Napoleona v Paříži či Leninova mauzolea. V Kárelii se těží také jedinečný šungit. Zdejší příroda umí být drsná i přívětivá, depresivně ponurá i neskutečně krásná.

pondělí 26. 2. ** UFFO ** 19:00 hodin ** vstupné 120 Kč ** předprodej vstupenek od 22. 1.

po

26. 2. 2024

19:00 hodin

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme