Výlep plakátů v Trutnově je povolen výhradně prostřednictvím výlepové služby. Tuto službu je oprávněno a pověřeno provozovat pouze Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas.

Pro výlep plakátů jsou vyhrazeny konkrétní plakátovací plochy. Vzhledem k omezené kapacitě plakátovacích ploch prosíme o dodání plakátů výhradně ve formátu na výšku!

REŽIM VÝLEPŮ NA PLAKÁTOVACÍ PLOCHY:
Výlep je prováděn pravidelně 1x týdně v pondělí - pokud je pracovním dnem. V případě provozní potřeby a dle kapacity plakátovacích ploch provádí SCT výlep 2x týdně, druhým dnem pro výlep bývá čtvrtek. Ten, kdo požaduje výlep, je povinen doručit propagační materiály vždy spolu s objednávkou výlepu tak, aby je SCT obdrželo nejpozději pracovní den před termínem výlepu.

Plakáty jsou vylepovány max. na dobu 2 týdnů.
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí. Od začátku září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.

CENÍK VÝLEPŮ NA PLAKÁTOVACÍ PLOCHY platný od 1. 4. 2022 

velikost A1 50 Kč
velikost A2 35 Kč
velikost A3 25 Kč
velikost A4 20 Kč
přelepky 20 Kč

Cena je za výlep 1 ks plakátu za každý započatý týden.
Cena nezahrnuje 21 % DPH.
K dispozice je celkem 27 výlepových ploch.

Mimořádný výlep (mimo výlepové dny): 2000 Kč + 21 % DPH k ceně za standardní výlep

PŘÍJEM PLAKÁTŮ K VÝLEPU - Inforecepce UFFO: 

pondělí 8:00–18:00 hodin
úterý, středa, čtvrtek 8:00–16:00 hodin
pátek 8:00–14:00 hodin
(s výjimkou státních svátků)

tel. 499 300 999

Propagační materiály k výlepu lze doručit také poštou na adresu:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, výlepová služba, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov. 

Vzhledem k omezené kapacitě výlepových ploch prosíme o dodání plakátů výhradně ve formátu na výšku! SCT negarantuje vylepení všech přijatých plakátů. V takovém případě bude fakturováno dle skutečnosti. SCT dále může odmítnout materiály k výlepu z důvodu jejich nevhodného obsahu a v případě, že výlep není možné provést vzhledem k naplněné kapacitě plakátovacích ploch. 

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO ÚDAJE:
Dodavatel:
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
IČ: 72049537
DIČ: CZ72049537

Jméno či obchodní název toho, kdo objednává výlep plakátů včetně adresy pro fakturaci. V případě fyzických i právnických osob také IČO.
• Údaje o plakátu: název akce, počet ks a rozměr plakátu.
• Požadavek na dobu výlepu - termín.
Případně telefonický kontakt na osobu, která objednávku vyřizuje

UPOZORNĚNÍ:
V případě nepovoleného (tzv. černého) výlepu na výlepové plochy budou takto vylepené plakáty odstraněny. Bez ohledu na dobu trvání výlepu, počet a rozměr plakátů bude vystavena sankční faktura ve výši 2000 Kč.

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme