UFFO je…

…víc než divadlo…
                 …stavba ČR 2011…

   …polyfunkční prostor…
         …progresivní galerie…

                        …TOP INVEST ČR 2011
             …koncertní sál…

…průsečík umění…

NOVÁ TVÁŘ ČESKÉ KULTURY 

      
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (SCT) je příspěvkovou organizací města Trutnova provozující společenské centrum Uffo, Národní dům, kino Vesmír.

Naším hlavním posláním je obohacení života Trutnovanů a reprezentace města Trutnova v rámci České republiky i v zahraničí. Kromě kina a Národního domu disponujeme unikátním multifunkčním kulturním prostorem Uffo, díky němuž můžeme trutnovskému publiku (a zdaleka nejen jemu) poskytnout široké spektrum kulturních akcí a událostí s důrazem na originalitu, kvalitu, překvapování a zážitek. Patří mezi ně především pořádání:
* divadelních představení (samostatných i v rámci předplatitelských skupin)
* koncertů všech hudebních žánrů
* site specific projektů „šitých na míru“ prostoru Uffo
* výtvarných a interaktivních výstav
* workshopů
* divadelních, hudebních a tanečních festivalů
* divadelních představení pro děti
* představení a programů pro školy
* tradičních cyklických akcí pro děti (např. Rodinné UFFOkousky, karnevaly a dětské bály,
  Čarodějnice, Drakiáda, Mikulášoviny, zábavné soutěžní pořady)
* literárních večerů
* filmových představení (i neobvyklou formou)
* zábavných pořadů
* přednášek, besed …
* … a dalších akcí

Pořadatelsky zajišťujeme akce pořádané při významných státních, městských či společenských oslavách či při programech s partnerskými městy.

Za velmi výhodných podmínek poskytujeme prostory pro nevýdělečné organizace, občanská sdružení, spolky, amatérské soubory a další podobné subjekty.

V rámci své obchodní činnosti nabízíme prostory ve všech spravovaných budovách ke krátkodobým komerčním pronájmům (pro dlouhodobé pronájmy - restaurace, kanceláře… - nás můžete rovněž kontaktovat, výběrová řízení zajišťuje zřizovatel - město Trutnov), především pro pořádání:
* kongresů (centrum Uffo disponuje špičkovou zvukovou, světelnou i kongresovou technikou)
* firemních (zaměstnaneckých či partnerských) akcí
* PR eventů
* prezentací (například nových vozů přicházejících na trh)
* dalších akcí dle přání klienta

Poskytujeme klientům akce „na klíč“ - pronájem prostor, zajištění zvukové a světelné techniky, zajištění kulturních programů dle přání klienta (včetně poradenství), zajištění cateringových služeb i propagace akce.

Nabízíme reklamní služby svým partnerům. Jsme výrazně viditelnou institucí nejen v rámci Trutnova, ale i celorepublikově. Spojení značky partnera se značkou UFFO - SCT znamená posílení reputace partnera ve spojení s prestižní kulturní společností, a zároveň i posílení jeho vnímání jako společensky odpovědné společnosti.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - stáhnout 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci? Více informací ZDE

Sazebník úhrad nákladů na poskytnutí informací - stáhnout

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Sledujte novinky na:

Generální partner

Hlavní partner

Mediální partneři

Spolupracujeme